תנ"ך - תהלים פרק קיט פסוק כג - גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...