תנ"ך - תהלים פרק קיט פסוק ד - אתה צויתה פקדיך לשמר מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...