תנ"ך - תהלים פרק קיט פסוק עד - יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...