תנ"ך - ספר תהלים פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים