תנ"ך - ספר תהלים פרק קכא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים