תנ"ך - שיר המעלות לדוד פ
שמחתי באמרים לי בית ה' נלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...