תנך - ספר תהלים פרק קכב פסוק ח

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: