תנ"ך - ספר תהלים פרק קכג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים