תנ"ך - ספר תהלים פרק קכה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים