תנ"ך - ספר תהלים פרק קכו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים