תנ"ך - שיר המעלות פ
בשוב ה' את־שיבת ציון היינו כחלמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...