תנ"ך - ספר תהלים פרק קכז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים