תנ"ך - שוא לכם משכימי קום מאחרי־שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...