תנ"ך - ספר תהלים פרק קכח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים