תנ"ך - אשתך׀ כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...