תנ"ך - ספר תהלים פרק קכט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים