תנ"ך - שיר המעלות פ
רבת צררוני מנעורי יאמר־נא ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...