תנ"ך - ספר תהלים פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים