תנ"ך - אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...