תנ"ך - תהלים פרק קלא פסוק ב - אם־לא שויתי׀ ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...