תנ"ך - ספר תהלים פרק קלב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים