תנ"ך - תהלים פרק קלב פסוק ג - אם־אבא באהל ביתי אם־אעלה על־ערש יצועי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...