תנ"ך - תהלים פרק קלב פסוק ו - הנה־שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי־יער:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...