תנ"ך - תהלים פרק קלב פסוק ז - נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...