תנ"ך - תהלים פרק קלב פסוק ט - כהניך ילבשו־צדק וחסידיך ירננו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...