תנ"ך - ספר תהלים פרק קלו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים