תנ"ך - תהלים פרק קלו פסוק ב - הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...