תנ"ך - ספר תהלים פרק קלז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים