תנ"ך - תהלים פרק קלז פסוק ב - על־ערבים בתוכה תלינו כנרותינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...