תנ"ך - זכר ה'׀ לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ׀ ערו עד היסוד בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...