תנ"ך - תהלים פרק קלח פסוק ג - ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...