תנ"ך - ספר תהלים פרק קלט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים