תנ"ך - אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...