תנ"ך - תהלים פרק קלט פסוק ד - כי אין מלה בלשוני הן ה' ידעת כלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...