תנ"ך - תהלים פרק קלט פסוק ה - אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...