תנ"ך - ספר תהלים פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים