תנ"ך - ספר תהלים פרק קמא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים