תנ"ך - זעקתי אליך ה' אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...