תנ"ך - ספר תהלים פרק קמג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים