תנ"ך - תהלים פרק קמג פסוק ד - ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...