תנ"ך - תהלים פרק קמג פסוק ט - הצילני מאיבי ׀ ה' אליך כסתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...