תנ"ך - תהלים פרק קמד פסוק ז - שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...