תנ"ך - ספר תהלים פרק קמה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים