תנ"ך - תהלה לדוד פ
ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...