תנ"ך - תהלים פרק קמה פסוק ו - ועזוז נוראתיך יאמרו וגדלותיך וגדולתך אספרנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...