תנ"ך - ספר תהלים פרק קמו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים