תנ"ך - תהלים פרק קמו פסוק ד - תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...