תנ"ך - תהלים פרק קמו פסוק ו - עשה׀ שמים וארץ את־הים ואת־כל־אשר־בם השמר אמת לעולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...