תנ"ך - תהלים פרק קמו פסוק ז - עשה משפט׀ לעשוקים נתן לחם לרעבים ה' מתיר אסורים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...