תנ"ך - ספר תהלים פרק קמז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים